Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kociołek
       Dyżury przewodniczącego
- czwartek w godz. 7.30-9.00 oraz po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w Biurze Rady w Urzędzie Gminy, tel. 44 631 10 78 wew.8


Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

Anna Książczyk – Becht
Krystyna Wardal


Członkowie Rady Gminy:

Józef Bartkiewicz
Jerzy Borowiec
Tomasz Cieślak
Magdalena Czeszek
Piotr Dobrosik
Dominik Dobiech
Małgorzata Markowiak
Marcin Okruszek
Jacek Olejnik
Wojciech Staszek
Jarosław Śmigielski
Stanisław Wojtyra

Komisja Rewizyjna:

1) Józef Bartkiewicz - Przewodniczący
2) Dominik Dobiech - Z-ca Przewodniczącego
3) Stanisław Wojtyra
4) Tomasz Cieślak
5) Jacek Olejnik


Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

1) Małgorzata Markowiak - Przewodnicząca
2) Piotr Dobrosik
3) Jacek Olejnik
4) Tomasz Cieślak
5) Krystyna Wardal


Komisja Finansowo - Gospodarcza, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1) Marcin Okruszek - Przewodniczący
2) Stanisław Wojtyra - Z-ca Przewodniczącego
3) Piotr Dobrosik - członek
4) Jarosław Śmigielski - członek
5) Jacek Olejnik - członek
6) Dominik Dobiech - członek
7) Magdalena Czeszek - członek


Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

1) Jarosław Śmigielski - Przewodniczący
2) Jerzy Borowiec - Z-ca Przewodniczącego
3) Anna Książczyk - Becht - członek
4) Marcin Okruszek - członek
5) Wojciech Staszek - członek


Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia

1) Piotr Dobrosik - Przewodniczący
2) Wojciech Staszek - Z-ca Przewodniczącego
3) Józef Bartkiewicz - członek
4) Jerzy Borowiec - członek
5) Krystyna Wardal - członek