Komisja Rewizyjna:

1) Piotr Dobrosik - przewodniczący
2) Marcin Okruszek - z-ca przewodniczącego
3) Bogusława Kokocińska - członek
4) Tadeusz Wilczyński - członek
5) Sylwia Stelmach - członek


Komisja Finansowo - Gospodarcza, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1) Tomasz Głowacki - przewodniczący
2) Tadeusz Wilczyński - z-ca przewodniczącego
3) Łukasz Bartosik - członek
4) Jarosław Śmigielski - członek
5) Krystyna Wardal - członek
6) Piotr Kociołek - członek
7) Marcin Okruszek - członek


Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

1) Sylwia Stelmach - przewodniczący
2) Mariusz Raszdorf - z-ca przewodniczącego
3) Tomasz Głowacki - członek
4) Bogusława Kardas - członek
5) Jarosław Śmigielski - członek


Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia

1) Bogusława Kokocińska - przewodniczący
2) Krystyna Wardal - z-ca przewodniczącego
3) Łukasz Bartosik - członek
4) Jerzy Borowiec - członek
5) Jacek Olejnik - członek