Komisja Rewizyjna:

1) Józef Bartkiewicz - Przewodniczący
2) Stanisław Wojtyra - Z-ca Przewodniczącego
3) Tomasz Cieślak - członek
4) Jacek Olejnik - członek
5) Dominik Dobiech - członek


Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

1) Jacek Walczyk - Przewodniczący
2) Jacek Olejnik - Z-ca Przewodniczącego
3) Krystyna Wardal - członek
4) Agnieszka Korpas - członek
5) Dominik Dobiech - członek


Komisja Finansowo - Gospodarcza, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1) Marcin Okruszek - Przewodniczący
2) Stanisław Wojtyra - Z-ca Przewodniczącego
3) Piotr Kociołek - członek
4) Jarosław Śmigielski - członek
5) Piotr Dobrosik - członek
6) Jacek Walczyk - członek
7) Jacek Olejnik - członek


Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

1) Jarosław Śmigielski - Przewodniczący
2) Jerzy Borowiec - Z-ca Przewodniczącego
3) Marcin Okruszek - członek
4) Anna Książczyk - członek
5) Agnieszka Korpas - członek


Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia

1) Krystyna Wardal - Przewodnicząca
2) Agnieszka Korpas - Z-ca Przewodniczącej
3) Józef Bartkiewicz - członek
4) Jerzy Borowiec - członek
5) Anna Książczyk - członek