Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku ( czwartek ) o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 5 marca 2019 roku o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje V Sesję Rady Gminy Drużbice w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.