Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w szkole w Suchcicach.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Socjalnej, które odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 12 września 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie łączonych Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego i Komisji Socjalnej, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 r. /wtorek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Budynku po szkole w Suchcicach.

W dniu 9 czerwca 2016 roku tj. czwartek o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzeń komisji będzie kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 r., opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Dobrosik