Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. /piątek/ o godz. 9.30 w szkole w Suchcicach.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drużbicach.

Z uwagi na znaczenie rozstrzyganych kwestii, dotyczących organizacji sieci szkół na terenie gminy Drużbice, uprzejmie Państwa prosimy o obecność na Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w Gimnazjum w Drużbicach z siedzibą w Rasach.

Każdy Wasz głos w tej sprawie ma wpływ na przyszłość i jakość edukacji w naszej gminie.

Informuję, że w dniu 31 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A odbędzie się posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodnicząca Komisji
Bogusława Kokocińska

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zawiadomienie Pana Stefana Millera z dnia 29 XI 2016, o nieprawidłowościach w działaniu Wójta Gminy – Panią Bożenę Zielińską.
  2. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    Piotr Dobrosik

Z uwagi na znaczenie rozstrzyganych kwestii, dotyczących organizacji sieci szkół na terenie gminy Drużbice, uprzejmie Państwa prosimy o obecność na Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Każdy Wasz głos w tej sprawie ma wpływ na przyszłość i jakość edukacji w naszej gminie.