Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku ( poniedziałek ) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 5 marca 2020 roku o godz. 15.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.