Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. /środa/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 122A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku ( piątek ) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 12.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.