Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 13 października 2020 roku, o godz. 9.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. /piątek/ o godz. 10.00 Świetlicy Wiejskiej w Hucisku.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku, o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

W dniu 27 września 2020 roku o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Oświaty Kultury i Porządku Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia - (komisja wyjazdowa do szkół). Miejsce rozpoczęcia budynek Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący
KOKiPP

Jarosław Śmigielski

Przewodniczący
KSSiZ

Krystyna Wardal

Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje w trybie nadzwyczajnym XIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 8:30 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej Drużbice – Kolonia 122.