Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej Kolonia - Drużbice 122A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w budynku po szkole w Suchcicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Dobrosik

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki