Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje V Sesję Rady Gminy Drużbice w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku ( wtorek ) o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 roku o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 15.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje IV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje III Sesję Rady Gminy Drużbice VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Uprzejmie zawiadamiam, że wznowienie obrad I Sesji Rady Drużbice odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Świetlicy Wiejskiej, Drużbice – Kolonia 122A.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26 listopada 2018 r.