Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku, o godz. 11.30 w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r. /środa/ o godz. 11.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 25 stycznia 2022 roku w Suchcicach o godz. 11.30.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 11.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2021 roku, o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.