Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Spotkanie z dyrektorami szkół.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku, o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku, o godz. 13.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 15.30 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach. .

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 5 maja 2022 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach.