Zapraszam na objazdową Komisję Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, która odbędzie się w dniu 13 maja 2021 roku o godz. 13.00. Początek w Szkole Podstawowej  w Rasach, następnie komisja uda się do Suchcic.

Przedmiotem komisji będzie, planowane utworzenie oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w  Rasach z siedzibą w Suchcicach.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach - Kolonii.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.30 w budynku w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 roku, o godz. 9.00 w budynku w Suchcicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 12.30 w budynku w Suchcicach

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku, o godz. 9.00 w budynku w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.30 w budynku w Suchcicach.