Przewodniczący zaprasza na Komisję Finansowo – Gospodarczą, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która odbędzie się w dniu 3 września 2018 roku o godz. 12.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia – komisja wyjazdowa, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 roku (czwartek ) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje Komisję Statutową, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.