Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – w trybie nadzwyczajnym, które odbędzie się wspólnie z Komisją Oświaty Kultury i Porządku Publicznego w dniu 29 marca 2022 roku, o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 29 marca 2022 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP.
  4. Analiza form edukacji w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Drużbice, w związku z migracją ludności z Ukrainy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku o godz. 9.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej KGW w Drużbicach – Kolonii 141.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku, o godz. 11.30 w Suchcicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r. /środa/ o godz. 11.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 25 stycznia 2022 roku w Suchcicach o godz. 11.30.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Sali OSP w Drużbicach.