Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach 61.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję LVII Sesję Rady Gminy na dzień 15 grudnia 2023 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 8.30 w świetlicy wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 141.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku, o godz. 13.00 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku, o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy Sylwia Stelmach – Piątkowska zaprasza na wspólne posiedzenie łączonych komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, Komisji Spraw, Społecznych i Zdrowia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godzinie 12.00 w Suchcicach 61

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku, o godz. 14.00 w Suchcicach 61.