Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 roku ( wtorek ) o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy 77A.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 roku, o godz. 14.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 8 lipca 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza działalności Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2022 roku oraz plany na II połowę 2022 roku.
 4. Ocena funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy Drużbice w 2021 roku.
 5. Podsumowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Drużbice w 2021 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XL Sesję Rady Gminy na dzień 28 czerwca 2022 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 15.30 w Sali OSP w Drużbicach.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Spotkanie z dyrektorami szkół.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku, o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku