Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w Suchcicach

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku, o godz. 12.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje L Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach 61.