Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w budynku ośrodka zdrowia Drużbice 20A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w Suchcicach 61

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku, o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Posiedzenie zostało odwołane

Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2022roku po Sesji Rady Gminy w Sali OSP w Drużbicach.