Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Dobrosik

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 4 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.