Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku, o godz. 13.00 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku, o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodnicząca Rady Gminy Sylwia Stelmach – Piątkowska zaprasza na wspólne posiedzenie łączonych komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, Komisji Spraw, Społecznych i Zdrowia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godzinie 12.00 w Suchcicach 61

Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku, o godz. 14.00 w Suchcicach 61.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku, o godz. 12.00 w Suchcicach 61.

Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje LV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 15.00 w Suchcicach 61