Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku /piątek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej,
  • wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027,
  • udzielania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gm. Drużbice,
  • udzielania dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gm. Drużbice.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Drużbice za 2017 rok.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.