Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 13 marca 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Kontrola inwestycji – Inwestycje drogowe w Zwierzyńcu i Podstole.
  4. Skargi na działalność P. Wójt, Radę Gminy Drużbice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej

Piotr Dobrosik