Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2017 rok.
  4. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki