Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
    • zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027,
    • zaciągnięcie długoterminowego kredytu.
  4. Zakończenie sesji.