Drukuj

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
    • zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027,
    • zaciągnięcie długoterminowego kredytu.
  4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący 
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki