Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy Drużbice w dniu 22.08.2017 r. o godz. 14.30.

Planowany porządek posiedzenia.

  1. Kontrola rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie kultury i sportu w roku 2016 - ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  2. Kontrola budżetu szkół.
  3. Wyjazd na strzelnicę SIGMA SHOOTING.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Dobrosik