Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Drużbice Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny”.
  4. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Bogusława Kokocińska