Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej Kolonia - Drużbice 122A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Omówienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany do WPF na lata 2017 – 2024.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki