Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w budynku po szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Organizacja pracy w okresie wakacyjnym filii punktu przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice.
  3. Analiza aktualnego stanu oraz informacja o przygotowaniach placówek oświatowych w gminie Drużbice do zmian związanych z nowym ustrojem szkolnym.
  4. Oferta GIK dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Harmonogram imprez, planowane projekty na 2017 rok.
  5. Ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury.
  6. Analiza planowanego przeznaczenia budynku gminnego w Suchcicach.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.