Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Dobrosik