Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wnioski pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Dobrosik