Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 4 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77 A.

Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego dla fragmentu wsi Wdowin (kopaliny).
 4. Omówienie sprawy braku dojazdu do działek w miejscowości Rawicz.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie (darowiznę) przez Gminę Drużbice nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, oznaczonej nr ewid. 145/8 w miejscowości Zwierzyniec.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany do WPF na lata 2017 – 2024 (zaciągnięcie kredytu).
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2017 rok.
 8. Sprawy różne.
  • Omówienie sprawy kompostowni w m. Brzezie.
  • Omówienie sprawy strzelnicy w m. Brzezie.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Głowacki