Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 10 marca 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zawiadomienie Pana Stefana Millera z dnia 28.02.2017, o nieprawidłowościach w działaniu Wójta Gminy – Panią Bożenę Zielińską.
  2. Pismo Pana Jana Gajdy z dnia 26.02.2107 w sprawie Zebrania Sprawozdawczego OSP Podstoła za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Piotr Dobrosik