Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice
Jacek Walczyk

Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Porządku Publicznego
Sylwia Stelmach