Z uwagi na znaczenie rozstrzyganych kwestii, dotyczących organizacji sieci szkół na terenie gminy Drużbice, uprzejmie Państwa prosimy o obecność na Posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w Gimnazjum w Drużbicach z siedzibą w Rasach.

Każdy Wasz głos w tej sprawie ma wpływ na przyszłość i jakość edukacji w naszej gminie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza możliwości organizacji i funkcjonowania sieci szkół na terenie gminy Drużbice w związku z wprowadzaną reformą oświaty.
  3. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2017 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice
Jacek Walczyk

Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Porządku Publicznego
Sylwia Stelmach