Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zawiadomienie Pana Stefana Millera z dnia 29 XI 2016, o nieprawidłowościach w działaniu Wójta Gminy – Panią Bożenę Zielińską.
  2. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    Piotr Dobrosik