Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku tj. wtorek o godz. 14.30 wg planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego przez Radę Gminy Drużbice w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 20.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Kontrola rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie utrzymania zdolności bojowej w roku 2015 przez jednostki OSP z terenu Gminy Drużbice - ocena celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych.