Przewodniczący Rady Gminy Drużbice zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Finansowo Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ; Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się 7 listopada (tj. poniedziałek) o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122 A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza budżetu na 2017 rok.
  3. Rozpatrzenie propozycji Wójta dot. stawek podatków i opłat lokalnych.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice,
    • zwiększenia składów osobowych komisji Rady Gminy oraz zmiany wysokości diet.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.