Drukuj

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. /piątek/ o godz. 9.30 w szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej : art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579)