Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie łączonych Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego i Komisji Socjalnej, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, uzyskanie informacji na temat dojazdów uczniów do szkół, dożywiania w stołówkach szkolnych, formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz otrzymywanych stypendiach przez uczniów gminy Drużbice.
 3. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
 4. Informacja o wydatkach i możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działań z zakresu promocji Gminy Drużbice.
 5. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 8. Przewodniczące Komisji
  Bogusława Kokocińska
  Sylwia Stelmach