Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w Suchcicach

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenia petycji.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Dodatkowo Proszę o zapewnienie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w celu odbycia posiedzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, oraz obecność osób w celu złożenia wyjaśnień w przedmiocie rozpatrzenia skargi.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk