Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Plany inwestycyjna na 2023 rok.
  3. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja dogi w m. Podstoła – Zalesie”.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz