Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 13 września 2022 roku, o godz. 13.00 w sali OSP w Drużbicach

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołów z poprzednich posiedzeń.
  4. Analiza wykonana budżetu Gminy Drużbice za I półrocze 2022 r.
  5. Omówienie zapotrzebowania na opał w gminnych szkołach na sezon grzewczy 2022/2023, zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2031.
  7. Budowa drogi gminnej na odcinku Teresin - Wola Rożniatowska - analiza stanu prawnego zagadnienia.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).