Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Spotkanie z dyrektorami szkół.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski