Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – w trybie nadzwyczajnym, które odbędzie się wspólnie z Komisją Oświaty Kultury i Porządku Publicznego w dniu 29 marca 2022 roku, o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza spraw dot. inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pieńki Głupickie, gm. Drużbice”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).