Przewodniczący zapraszają na wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się 25 stycznia 2022 roku w Suchcicach o godz. 11.30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza opłat związanych z użytkowaniem kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Rasach.
  3. Analiza wysokości i ocena mechanizmu wypłacania diet dla radnych gminy Drużbice.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  5. Sprawy różne
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
KFGRiOŚ

Marcin Okruszek

Przewodniczący
KOKiPP

Jarosław Śmigielski