Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2021 roku, o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2021 rok oraz WPF na lata 2021-2030, będących przedmiotem obrad na Sesji Rady Gminy.
  4. Analiza zakresu zadań i wydatków w projekcie budżetu na 2022 rok.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie Rolnictwa i ochrony Środowiska, będących przedmiotem obrad na Sesji Rady Gminy.
  6. Przyjęcie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).