Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii 141.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza petycji i wydanie rekomendacji.
  4. Powtórna analiza sprawy dotyczącej odpływu wód na skrzyżowaniu dróg w m. Drużbice – Kolonia.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk