Zapraszam na objazdową Komisję Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, która odbędzie się w dniu 13 maja 2021 roku o godz. 13.00. Początek w Szkole Podstawowej  w Rasach, następnie komisja uda się do Suchcic.

Przedmiotem komisji będzie, planowane utworzenie oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej w  Rasach z siedzibą w Suchcicach.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski